Algemeen

 1. De actie wordt georganiseerd door Fitcode International B.V. gevestigd in Rotterdam.
 2. Door deelname aan de publicatie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
 3. Fitcode International B.V. mag ongelimiteerd gebruik maken van de inzending van de deelnemer. Dit geldt voor zowel de tekstuele inzending als het beeldmateriaal. De deelnemer kan Fitcode International B.V. daarmee niet aansprakelijk stellen voor schending van auteursrecht.

Wijze van deelname

 1. Om deel te nemen aan deze actie dient de deelnemer voor 4 maart 2019 zijn of haar recept met foto te sturen naar emily@fitgirlcode.com.

Voorwaarden voor deelname

 1. Recepten die niet volledig zijn (dus ontbrekende ingrediënten, bereidingswijze of foto’s) worden niet in overweging genomen.
 2. Als de deelnemer zijn/haar recept en beeldmateriaal aan Fitcode International B.V. stuurt, geeft de deelnemer de toestemming dat Fitcode International B.V. deze oneindig mag gebruiken in het e-book en op de Fitgirlcode website en social media kanalen.

 Overig

 1. De deelnemer geeft door insturen van de gegevens toestemming tot de verwerking van de door verstrekte persoonsgegevens en gebruik van deze gegevens gedurende en alleen in het kader van de uitvoering van deze actie gebruiken. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Fitcode International B.V. zal de verkregen gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden verband houdende met de actie en niet verstrekken aan derden.
 2. Fitcode International B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie.
 3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Fitcode International B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) de actie stop te zetten of de actie en/of deze actievoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en/of staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door Fitcode International B.V. bekend gemaakt worden via de mail.
 5. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Fitcode International B.V.
 6. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 7. Voor vragen en/of klachten over de actie kan contact opgenomen worden met Fitcode International B.V. door een e-mail te sturen naar community@fitgirlcode.com.