Het begrijpen van geestelijke gezondheid op het werk

Lifestyle & Tips door Djamila

De prestaties van werknemers op het werk kunnen negatieve of positieve gevolgen hebben, afhankelijk van hun geestelijke gezondheid. Verschillende effecten van geestelijke gezondheid op de arbeidsproductiviteit werden waargenomen in persoonlijke interviews met enkele werknemers die werken in verschillende sectoren, waaronder financiële dienstverlening, detailhandel, advies, technologie en rechten, en hoe werknemers hiermee zijn omgegaan. Goed presterende personen hebben meer kans om de gevolgen van psychische aandoeningen te laten zien, die hun productiviteit op het werk beïnvloeden. De meest voorkomende effecten en implicaties van psychische aandoeningen op de productiviteit van werknemers worden hieronder vermeld.

Hoge omloopsnelheid

Wanneer veel werknemers een bedrijf of organisatie snel verlaten, wordt dit een hoge omloopsnelheid genoemd. Een hoog personeelsverloop kan duur zijn voor een bedrijf, omdat het kan resulteren in een tekort aan ervaren werknemers, hogere opleidingsuitgaven en een verminderd moreel onder het resterende personeel. Verschillende factoren, waaronder ongunstige werkomstandigheden, een gebrek aan arbeidsvreugde, promotiemogelijkheden, lage vergoedingen, slecht management en een giftige werkcultuur, kunnen een hoog personeelsverloop veroorzaken.

Bedrijven kunnen technieken voor het behouden van werknemers gebruiken, zoals competitieve beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, kansen op professionele groei en loopbaanontwikkeling, het opzetten van een goede en inclusieve werkcultuur en het verzamelen van en reageren op feedback van werknemers om het hoge personeelsverloop te verminderen.

Uitputting en afnemende energie

Burn-out, een toestand van fysieke, emotionele en mentale uitputting veroorzaakt door langdurige en ernstige stress, kan optreden als vermoeidheid en verlies van energie. Burn-out kan mensen treffen, maar veel voorkomende symptomen zijn onder meer een gevoel van overbelasting, emotionele uitputting en afstand van het beroep. Lichamelijke symptomen, waaronder vermoeidheid, slapeloosheid en hoofdpijn, kunnen er ook een teken van zijn. Als u uitgeput bent, kunt u pauzes nemen, en sport betting sites is een site dat u kan helpen ontspannen en uw energie een boost kan geven. Veel dingen, waaronder een te hoge werkdruk, een gebrek aan controle over het werk, een slechte balans tussen werk en privéleven, een gebrek aan ondersteuning en erkenning en een werkomgeving met hoge druk, kunnen leiden tot een burn-out.

Grenzen stellen met werk, prioriteit geven aan zelfzorg en ontspanning, technieken voor stressmanagement toepassen en steun krijgen van vrienden, familie of een therapeut zijn allemaal acties die mensen kunnen ondernemen om een burn-out en uitputting aan te pakken. Indien nodig kunnen mensen ook wijzigingen aanbrengen in hun werkomgeving. Werkgevers kunnen ook het welzijn van werknemers stimuleren door het evenwicht tussen werk en privéleven aan te moedigen, hulpmiddelen aan te bieden voor stressbeheersing en geestelijke gezondheid, en een prettige werkcultuur te cultiveren.

Afleiding en moeite met concentreren op het werk:

Talloze dingen, zoals een gebrek aan interesse in een taak, een extreem stimulerende werkomgeving en persoonlijke of emotionele problemen, kunnen leiden tot afleiding en moeite met focussen op het werk. Slecht tijdgebruik, multitasking en een gebrek aan gedefinieerde doelen en verwachtingen kunnen er ook aan bijdragen.

Individuen kunnen de bron van afleiding identificeren en elimineren, specifieke doelen en prioriteiten stellen voor hun werk, een routine creëren en zich eraan houden, regelmatig pauzes nemen, mindfulness en focus verbeterende technieken oefenen, en een routine ontwikkelen om afleiding en concentratieproblemen aan te pakken. Werkgevers kunnen werknemers helpen door een positieve werksfeer te bevorderen, hulpmiddelen aan te bieden om de productiviteit en tijdgebruik te verhogen en een cultuur van aandacht en concentratie te bevorderen.

Het is cruciaal om te onthouden dat sommige aandachtsproblemen kunnen worden veroorzaakt door onderliggende psychische problemen zoals ADHD of depressie, dus als de problemen aanhouden, moet u professionele hulp zoeken.

Het is ook belangrijk op te merken dat sommige moeilijkheden bij het maken van fouten verband kunnen houden met onderliggende psychische aandoeningen, zoals ADHD of depressie. Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken als de moeilijkheden aanhouden en de prestaties van de werknemer beïnvloeden.